LMB semināra 22.03.2019. prezentācijas

2019.03.26

LMB biedru sapulces (kopsapulces) un semināra darba kārtība

9:00-11:45

Semināra 1. daļa (sadarbībā ar LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtu)
 

Aktualitātes mērniecības izglītībā Latvijā:

Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta ziņojums (Gunārs Silabriedis/Jānis Balodis)

Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas Katedras ziņojums (Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa)

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras ziņojums (katedras vadītāja Vivita Puķīte)

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ziņojums (dekāne Zaiga Krišjāne)

LMB studentu konkursa (Zane Cera - labākais diplomprojekts, Kristiāna Krūmiņa - labākais bakalaura darbs, Vilis Čekšs - labākais maģistra darbs) un VZD konkursa (Jānis Kokins, Jolanta Butlere, Vilis Čekšs, Dace Laiva) laureātu apbalvošana un priekšlasījumi

Būves informācijas modelēšana un lāzerskenēšana (Jolanta Butlere)

Par “Zinātņu mājas” būvniecību (Jekaterina Kotello, LU)

12:30

Reģistrācija LMB kopsapulcei

13.00 -15:00

2018.gada pārskats un tā apstiprināšana

LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana

LMB Valdes locekļu ziņojumi

LMB 2019.gada budžeta apstiprināšana (LMB 100, sporta spēles)

LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana (IEVĒLĒTI: JOLANTA GAU, JANA BRICE)

15:30-17:00

Semināra 2. daļa

 

Zemes ierīkotāju un mērnieku uzdevumi Latvijā plānotajā zemes konsolidācijas procesā (Judīte Mierkalne, VZD)

Aktualitātes par sertifikācijas sistēmu (Jevgēnija Kučāne, TM)

LĢIA aktualitātes (Ivars Liepiņš, LĢIA)

Pārskats par LMB starptautisko sadarbību (Jānis Klīve)

Moderna un integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater projekta vieslektors Jurijs Kondratenko)

17:15

MDC Gada mērnieka balvu pasniegšana (SIA "Latīpašums mērniecības birojs", SIA "RR Ģeodēzija", SIA "Mērniecības brokeri")

17:30

LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana (K.Kojalovičs, A.Ansbergs, A.Jankava, A.Pienkauss)

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023