Kā kļūt par LMB biedru?

 

 

Lai kļūtu par Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk tekstā LMB) biedru, Jums ir jāiesniedz LMB valdei adresēts iesniegums un CV ar lūgumu Jūs uzņemt LMB. 

Iesniegumu var iesniegt elektroniski parakstītu uz LMB e-pastu lmb@lmb.lv, vai arī personīgi, vai sūtot pa pastu uz adresi Meža iela 1 k-1 - 126, Rīga, LV-1048 .

 

Pieteicēja lūgums tiek izskatīts tuvākajā valdes sēdē. Valdes pieņemtais lēmums elektroniski tiek paziņots pieteicējam mēneša laikā no pieņemšanas brīža.

 

Jaunais biedrs tiek iekļauts biedru sarakstos pēc iestāšanas naudas iemaksas LMB kontā. Iestāšanās nauda ir puse no ikgadējās biedru naudas.

Saskaņā ar LMB 2014. gada 14. marta biedru sapulces lēmumu ikgadējā biedru nauda ir noteikta sekojoša:
   - 40.00 EUR fiziskajām personām;
   - 90.00 EUR asociētajiem biedriem;
   - 5.00 EUR studentiem un goda biedriem ar balsstiesībām.

 

Iesniegums jauna biedra uzņemšanai Latvijas Mērnieku biedrībā šeit.

 

 

Kļūsti par vienu no mums! ►

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023