Apdrošināšana

 

 

Civiltiesiskā apdrošināšana

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" nosaka civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu ģeodēzisko, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sertifikāta darbībai. Sīkāku informāciju iespējams skatīt 8. un 9.pantā.

 

Latvijas Mērnieku biedrība, lai atvieglotu procesu un iegūtu izdevīgākus nosacījumus mērniecībā nodarbinātajām personām, ikgadēji veido sadarbības līgumus par koppirkumu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā.

- Piedāvājumu var izmanot ikviena mērniecības nozarē nodarbināta persona! 

CTA B piedāvājums sedz paaugstinātas bīstamības objektus – ostas, lidostas, tiltus, dzelzceļus u.c. A piedāvājums ir budžeta tipa piedāvājums, kurā šādas opcijas nav.

- Atgādinām, ka dronu pilotēšanai nepieciešama speciāla lidaparātu CTA, proti, šie riski ir ar citiem noteikumiem, citiem limitiem utt, Šāds papildprodukts tiek piedāvāts pēc pieprasījuma nevis iekļaut standarta piedāvājumā.

- Uzņēmumiem iespējams pieteikties uz polisēm arī ar individuāliem nosacījumiem (piemēram, palielināts gada limits u.c.) par daudz labāku cenu.

Veselības apdrošināšanas koppirkums tiek organizēts atkarībā no piepriesījuma.

 

 

 

AKTUĀLIE PIEDĀVĀJUMI:

- Civiltiesiskā apdrošināšanas piedāvājums

- Instrumentu apdrošināšanas piedāvājums

- Veselības apdrošināšanas piedāvājums

 

Lūdzu polisēm pieteikties pie Sabīnes Umalases (tālrunis: +371 26566502; e-pasts: sabine.umalase@colemontfkb.lv).

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023