LMB SC dokumenti

 

LMB SERTIFIKĀCIJAS CENTRA APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI: 

LMB SC cenrādis (25.05.2022.)
LMB SC Sertifikācijas shēma – nosaka sertifikācijas kārtību Ģeodēzisko darbu veikšanai, Zemes ierīcībā un Zems kadastrālajā uzmērīšanā.
LMB SC Sertifikāta lietošanas noteikumi – nosaka prasības sertificētajai personai, kas jāievēro lietojot sertifikātu.
ĢEODĒZISTU UN MĒRNIEKU IKGADĒJO DARBU SARAKSTU (ATSKAIŠU) IESNIEGŠANA – nosaka darbu saraksta iesniegšanas veidu un formu.
Iesniegums sertifikāta darbības apturēšanai
 
LMB SC un fizisko Personu datu aizsardzības principi

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023