LMB vadība

 

 

Valdes priekšsēdētājs:                  Aldis Pizāns         

 

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:                       Jānis Kokins

 

 

Valdes locekļi:            Aldis Pizāns, Ilvars Liepiņš, Jānis Kokins, Jānis Mažrims, Jānis Dragons, Ivars Nudiens, Rūdolfs Mellēns, Ilze Astiča, Valdis Bunte

 

 

Revīzijas komisija:                                              Edgars Dreimanis, Līga Petenko, Kristaps Cepurītis

 

Administrators:                                                    Sigita Lātsa

 

 

N.p.k. Darba grupas                                                                                      Atbildīgie pārstāvji
1. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome
 • Mārtiņš Reiniks
 • Aldis Pizāns
2. Latvijas Būvniecības padome
 • Valdis Bunte
 • Jolanta Gau
 • Edgars Dreimanis 
3. Inženieru Komunikāciju turētāju padome (IKTP)
 • Aldis Pizāns
 • Rūdolfs Mellēns
 • Jānis Kokins
4. VZD Mērniecības konsultatīvā padome
 • Jānis Kokins
 • Jānis Mažrims
5. Latvijas ģeodēzisko koordinātu modernizācija
 • Kaspars Kūkums
 • Mārtiņš Reiniks
 • Ivars Nudiens
6. Latvijas Darba devēju konfederācija, Būvniecības nozares ekpertu padome
 • Aldis Pizāns

 

 

 

N.p.k.  Atbildības jomas Pārstāvji                     
1. Sertifikācija
 • Mārtiņš Reiniks
 • Jānis Kokins
 • Jānis Klīve
 • Jānis Dragons
2. Profesionālās pilnveides kursi
 • Jolanta Gau
 • Jānis Kokins
3. Profesijas standarti
 • Una Krutova
 • Aldis Pizāns
4. Vietējie tīkli, valsts tīkli, ģeodēziskās atskaites sistēmas
 • Jolanta Gau
 • Kaspars Kūkums
 • Ivars Nudiens
 • Aldis Pizāns
5. Kadastrs, zemes ierīcība
 • Kaspars Kūkums
 • Dace Brigmane
 • Jānis Kokins
 • Jānis Mažrims
 • Jānis Dragons
6.

Augstas detalizētības topogrāfiskā informācija (inženierbūvniecība,

izpildmērījumi, topogrāfija)

 • Jānis Kokins
 • Rūdolfs Mellēns
 • Valdis Bunte
 • Aldis Pizāns
7.

Pasākumu organizēšana (sapulces, sporta spēles, diskusijas,

apbalvojumi, studentu konkurss u.c.)

 • Jānis Klīve
 • Sigita Lātsa
 • Ivars Nudiens
 • Ilze Astiča
 • Aldis Pizāns
8. Inovācijas (tehnoloģijas, programmatūras, BIM, droni u.c.)
 • Valdis Bunte
 • Aldis Pizāns
 • Jānis Mažrims
 • Rūdolfs Mellēns
9. Starptautiskā sadarbība (FIG, CLGE, Baltijas forums)
 • Jānis Klīve
 • Una Krutova
 • Jānis Kokins
 • Ivars Nudiens
10.

Mērnieka sociālā aizsardzība (cenu politika, apdrošināšana, darba drošība,

arodbiedrība, ētika u.c.)

 • Arnis Aleksandrovs
 • Valdis Bunte
 • Jānis Mažrims
 • Jolanta Gau
11. LMB apbalvojumi (ordeņi)
 • Uldis Mežulis
12. LMB Mēnešraksts
 • Jānis Klīve
 • Mārtiņš Reiniks
 • Jānis Kokins
 • Ivars Nudiens

 

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023