Statistika par nozarē strādājošo vecumu 2023.gadā

2024.03.03

Sadarbībā ar LMB Sertifikācijas centru un SIA “Sertifikācijas centrs” var atskatīties uz ģeodēzijas un mērniecības nozari 2023. gadā.

Ilustratīvi rādītāji aptver nozarē strādājošo sertificēto personu dzimumu dalījumu. Vecuma grupās izvēlētais solis ir 10 gadi, izdalot pirms pensionēšanās 5 gadu grupu. Pamatojums ir sekot nozares atjaunoties spējai un jaunu profesionāļu ienākšanai darba tirgū. Tomēr arī pēc 65 gadu vecuma nozarē strādā 25 sertificētas personas. Tendence lielākā vecuma grupā ir izmantot vairākus profesionālās darbības sertifikātus.


Interesanti, ka LMB Sertifikācijas centrā no kopumā 135 zemes ierīcības darbu sertifikātiem, 6 personām ir ģeodēzisko darbu sertifikāts, 28 personām ir arī zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sertifikāts, 66 personām ir visu darbības veidu sertifikāti un 35 personām ir tikai zemes ierīcības darbu sertifikāts.

 

 

 

Informācija apkopota 2023. gada novembrī un decembrī. Aktuālā situācija var mainīties.

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023