Par Globālās navigācijas sistēmas (GNSS) traucējumiem Ziemeļeiropā

2022.03.24

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) informē par Globālās navigācijas sistēmas (GNSS) traucējumiem Ziemeļeiropā no šā gada 4. līdz 6. martam, LĢIA vērš uzmanību, ka šāda veida traucējumi var ietekmēt pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas „Latvijas Pozicionēšanas sistēma” jeb LatPos darbību un attiecīgi arī ģeodēzisko mērījumu precizitāti un kvalitāti.

 

Diemžēl šāda veida iejaukšanos GNSS darbībā nav iespējams novērst. Taču, lai mazinātu riskus, aicinām LatPos sistēmas lietotājus ģeodēziskos mērījumus veikt rūpīgi, atbilstoši LatPos izmantošanas vadlīnijām. Īpaša nozīme būtu jāpievērš nosacījumam, ka reālā laika korekcijas signāla uztveršanai mērījumus vienā punktā ieteicams veikt vismaz divas neatkarīgas reizes ar laika intervālu ne mazāku kā viena stunda. Vēlama kontrole punktā ar zināmām precīzām koordinātām, piemēram, ģeodēziskajam punktam.

 

Minētās vadlīnijas ir pielikums LatPos lietošanas noteikumiem, kas pieejami LĢIA mājas lapā: https://www.lgia.gov.lv/sites/lgia/files/document/LatPos_lieto%C5%A1anas_noteikumi_07102020.pdf.

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023