LMB biedru sapulce 08.04.2022.

2022.03.25

LMB valde 2022. gada 23. martā ir saņēmusi  LMB biedra Sanitas Šķēles parakstītu pavadvēstuli  ar pievienotu iesniegumu, kurā tiek apšaubīti valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanas process un vēlēšanu rezultāti. Pavadvēstulei pievienoto iesniegumu parakstījuši 20 biedri. LMB valde uzskata, ka iebildumi nav pamatoti un pieprasījumi ir prettiesiski (atbildes vēstuli skatīt ŠEIT). Lai arī biedru sapulci sasaukt ierosina tikai viens biedrs, LMB valde pauž viedokli, ka biedrības interesēs ir kliedēt šaubas par radušos situāciju. Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likuma” 36. panta 1. daļu valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci (kopsapulci) 2022. gada 8. aprīlī.

 

  • LMB biedru sapulce notiks 2022. gada 8. aprīlī, attālināti ZOOM vidē, pulksten 16.00.
  • Balsošanai tiks izmantota platforma lemejs.lv, kas nodrošina stingro autorizēšanās sistēmu ar iespēju dalībniekiem autorizēties caur savu i-banku vai e-parakstu (neaizmirstiet nodrošināties ar nepieciešamajiem piekļuves rīkiem).

 

LMB biedru sapulces Darba kārtība:

  1. Vai biedru sapulce (kopsapulce) piekrīt atcelt 2022. gada 18. marta valdes locekļu un valdes priekšsēdātāja vēlēšanu rezultātus? (par rezultātu atcelšanu/pret rezultātu atcelšanu)
  2. Ja LMB biedru sapulce atceļ 2022. gada 18. marta valdes locekļu un valdes priekšsēdātāja vēlēšanu rezultātus, tad:
    1. Četru valdes locekļu vēlēšanas (par/pret)*;
    2. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas no valdes locekļu vidus (par/pret).

 

Tie biedri, kuri vēlas piedalīties 08.04.2022. vēlēšanās, bet biedru sapulcē attālināti piedalīties nevarēs, būs iespēja nobalsot par darba kārtības jautājumiem 2022. gada 7. aprīlī, iesūtot aizpildītu, e-parakstītu biļetenu uz e-pasta adresi: lmb@lmb.lv.

 

Gadījumā, ja biedru sapulce nolems anulēt valdes locekļu un priekšsēdētāja vēlēšanu rezultātus, tiks rīkotas jaunas četru valdes locekļu un priekšsēdētāja vēlēšanas. Ja šādas vēlēšanas notiks, un lai balsošana noritētu raiti un Jūs varētu iepazīties ar kandidātiem, kā arī lai biedriem nodrošinātu „Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 37. panta 1. daļas tiesības balsot iepriekšējā dienā, lūdzam papildus iesniegt arī jaunus kandidātu pieteikumus līdz 2022. gada 5. aprīlim.

 

Pieslēdzieties lūdzu ar savu VĀRDU, UZVĀRDU, lai Jūs var identificēt. Drošības nolūkos iesakām arī instelēt ZOOM aplikāciju.

 

Pielikumā:

Pamācība Vārda Uzvārda norādīšanai vai nomaiņai ŠEIT

2022. gada 23. marta pavadvēstule iesniegumam ar 20 parakstiem ŠEIT;

2022. gada 25. marta LMB atbildes vēstule uz 23.03.2022. saņemto pavadvēstuli ŠEIT;

Lemejs.lv 18.03.2022. balsošanas protokols ŠEIT.

 

* ja uz valdi būs pieteikti vairāk par četriem kandidātiem, balsot varēs par četriem.

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023