24.03.2023. konferences prezentācijas

2023.03.27

1. daļa – Valsts pārvaldes aktualitātes

2. daļa – Nozares ziņojumi

Mērniecības instrumentu tirgotāju ziņojumi:

3. daļa – Iedvesmai un attīstībai

Hugo Huberts Puriņš, LU, bakalaura darbs "Vēsturiskās militārās infrastruktūras lineāro elementu dislokācijas noteikšana digitālajos reljefa modeļos";

- Aivija Vestfāle, LBTU, diplomprojekts “Kadastrālo vērtību izvērtējums un pilnveidošanas risinājumi”;

- Inese Vanaga, RTU, maģistra darbs "Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšana privatizētajās daudzdzīvokļu mājās";

- Uldis Grigorjevs, RTU, bakalaura darbs "GNSS inerciālā sagāzuma sensora lietojums tehniskajos mērījumos".

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023